Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Spotkanie ekspertów dotyczące leków odtwórczych w CePT

6 listopada z inicjatywy Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego oraz współudziale Przewodniczącego Komitetu Terapii i Badań o Leku Polskiej Akademii Nauk, byłego Prorektora naszej Uczelni – prof. Jana Pachecka i Konsultanta Wojewódzkiego ds. Farmakologii Klinicznej, Kierownika Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM – prof. Dagmary Mirowskiej- Guzel odbyło się spotkanie dotyczące zamiennictwa leków i problemów związanych z wprowadzaniem na rynki farmaceutyczne tzw. leków generycznych.

W wydarzeniu uczestniczyli Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii – prof. Jadwiga Turło oraz Prorektor ds. Umiędzynarodowienia Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztof J. Filipiak. Prorektor oświadczył, że Władze WUM, świadome wagi problemu, deklarują wsparcie dla podejmowanych akcji edukacyjnych, które mają na celu rzetelne informowanie społeczeństwa o problemach tzw. substytucji generycznej. Prorektor prof. Krzysztof J. Filipiak złożył jednocześnie gratulacje na ręce prof. Dagmary Mirowskiej-Guzel oraz prof. Jana Pachecka za wspieranie tej inicjatywy i organizację pierwszego takiego spotkania w WUM.

Oprócz inicjatorów  spotkania grono ekspertów stanowili: Główny Inspektor Farmaceutyczny, były, jak i obecny Konsultant Krajowy ds. Farmakologii Klinicznej – prof. Andrzej Członkowski oraz prof. Bogusław Okopień, były wiceminister zdrowia – dr Wojciech Kużmierkiewicz, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Izby Lekarskiej i Narodowego Instytutu Leków.

Podczas wydarzenia omówiono potrzebę rozpoczęcia szerokich działań informacyjnych skierowanych do pacjentów, farmaceutów oraz lekarzy dotyczących bezpieczeństwa stosowania leków odtwórczych i ich skuteczności. W pierwszej części spotkania Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Zdzisław Sabiłło przedstawiając działalność i misję Związku, nakreślił podstawowe wyzwania przed jakimi stają krajowe firmy farmaceutyczne. Zauważył, że powszechna percepcja zamiennictwa nie jest dobra – co stanowi ogromne wyzwanie nie tylko dla branży farmaceutycznej. Wiceprezes Związku – Grzegorz Rychwalski dokonał analizy rynku leków biopodobnych pod względem konkurencyjności i wykazał, że ich stosowanie powoduje m.in. obniżenie kosztów płatnika publicznego oraz poszerzenie puli pacjentów poddawanych terapii. W trakcie dyskusji dotyczącej zamiennictwa odwołano się także do doświadczeń i praktyki innych krajów. Uczestnicy dyskusji podkreślili także konieczność, modyfikacji polityki lekowej, wprowadzenia ujednoliconych wytycznych substytucji oraz dokształcania zarówno studentów, lekarzy jak i farmaceutów. Zwieńczeniem obrad było przyjęcie propozycji wspólnego stanowiska w sprawie zamiennictwa leków.

 

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_4375.jpg
IMG_4386.jpg
IMG_4391.jpg
IMG_4425.jpg
IMG_4435.jpg
IMG_4456.jpg
IMG_4483.jpg
IMG_4519.jpg
IMG_4553.jpg
IMG_4585.jpg
IMG_4589.jpg
IMG_4599.jpg
IMG_4606.jpg
IMG_4629.jpg
IMG_4658.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube