Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

V Ogólnopolska Konferencja "Wsparcie Psychologiczne w Ratownictwie Medycznym"

8 listopada odbyła się piąta edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej, organizowanej przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe we współpracy z Zakładem Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauki o Zdrowiu.

W Konferencji uczystniczyło niemal trzysta osób, w tym, licznie przybyli, pracownicy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz psychologowie. 

Wystąpienia, otwierające spotkanie, wygłosli kolejno: dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski - dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu - dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib oraz dr n. med. Grzegorz Michalak - kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego WNoZ WUM. 

Występująca w imieniu Władz Dziekańskich - Prodziekan dr hab. Joanna Gotlib pogratulowała organizatorom wydarzenia, podkreślając interdyscyplinarność dziedzin poruszanych w ramach programu. 

Wykład inauguracyjny wygłosiła dr Małgorzata Wypych - psycholog, popularyzator systemu wsparcia psychologicznego w ratownictwie medycznym, która zwróciła szczególną uwagę na mechanizmy powstawania i przebieg sytuacji stresowych, powodujących długoterminowe konsekwencje oraz podkreśliła ogromne znaczenie systemu wsparcia psychologicznego we wspomnianych warunkach. 

Program Konferencji składał się z pięciu sesji, poświęconych: problemom psychicznym w ratownictwie, komunikacji w trudnych przypadkach, indywidualnemu i grupowemu wsparciu psychologicznemu, współpracy w ratownictwie medycznym oraz rozpoznaniu wybranych zaburzeń.

Zagadnienie męskiej depresji przedstawił prof. Jan Chodkiewicz. O stresie pourazowym opowiedział lek. Piotr Szetelnicki, a o wypaleniu zawodowym - dr hab. Dorota Merecz-Kot. Temat działań w sytuacji zdarzenia o charakterze samobójstwa publicznego zaprezentował mgr Dariusz Piotrowicz. O komunikacji z dzieckiem molestowanym seksualnie mówił mgr Sebastian Pluta. Niezwykle trudne zagadnienie, przekazywania informacji o zgonie dziecka rodzicom, podjęła dr Agnieszka Janiak; problem samobójstwa, autoagresji i przemocy przedstawiła zaś dr Joanna Stojer-Polańska. Dzięki dr. Pawłowi Rasmusowi i dr Małgorzacie Wypych, uczestnicy spotkania poznali dobre praktyki wsparcia psychologicznego. O mobbingu w miejscu pracy, jego rozpoznawaniu, fazach, podmiotowych czynnikach i stylach zachowań mobbingowych, opowiedziała Pani dr Katarzyna Durniat. Oczekiwania, co do zachowań współpracowników, wyłożył mgr Łukasz Chałupka.  Mgr Marcin Podgórski zaprezentował natomiast procedurę rekrutacji kandydatów na członków załóg HEMS i EMS w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym.  Własnymi doswiadczeniami z pracy w HEMS Australia podzielił się z gośćmi Konferencji - lek. Pan Tomasz Derkowski. O pułapkach psychologicznych, jakie czekają na ratowników medycznych na misjach medycznych, opowiedział zaś mgr Jerzy Jaskuła. 

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia - Konstantego Radziwiłła, Konsultanta Krajowego ds. Medycyny Ratunkowej - prof. dr hab. n. med. Jerzego Roberta Ładnego, Jego Magnificencji - prof. dr hab. n. med. Mirosława Wielgosia - Rektora WUM i prof. dr hab. n. med. Piotra Małkowskiego - Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM. 

 

Tekst: Dominika Robak

 

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_4662.jpg
IMG_4672.jpg
IMG_4675.jpg
IMG_4676.jpg
IMG_4680.jpg
IMG_4681.jpg
IMG_4686.jpg
IMG_4689.jpg
IMG_4692.jpg
IMG_4693.jpg
IMG_4695.jpg
IMG_4697.jpg
IMG_4701.jpg
IMG_4708.jpg
IMG_4709.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube